RDI հապավումներ

RDI

RDI-ի հապավումն է Բնակելի տարածքների առաքման ցուցիչ.

Տվյալների ցուցիչ, որը տրամադրվում է հասցեների ստանդարտացման և վավերացման ծառայությունների կողմից, որը որոշում է՝ հասցեն բնակելի կամ առևտրային է, թե ոչ: