RFM հապավումներ

Այցի հնարավոր ժամկետները կքննարկվեն

RFM-ը հապավումն է Վերջին, հաճախականություն, դրամական.

Վերջնականությունը, հաճախականությունը և դրամական արժեքը մարքեթինգային մետր է, որն օգտագործվում է ամենաթանկ հաճախորդներին վերլուծելու և բացահայտելու համար՝ հիմնվելով նրանց ծախսային վարքագծի վրա: RFM-ն կարող է օգտագործվել կանխատեսելու, առաջնահերթություն տալու և ապագա ներգրավումները խթանելու համար՝ հաճախորդի կյանքի արժեքը մեծացնելու համար (CLV) արագացնելով և ավելացնելով գնումները: Այն կարող է օգտագործվել նաև ձեր իդեալական հաճախորդին կամ թիրախային հաճախորդներին ավելի լավ սահմանելու համար, որոնք ունեն նմանատիպ ժողովրդագրական կամ ֆիրմագրաֆիկ բնութագրեր: