ROTI հապավումներ

roti

ROTI-ի հապավումն է Տեխնոլոգիական ներդրումների վերադարձ.

Ներդրումների վերադարձի (ROI) նման, սա այն ժամանակն է, որը պահանջվում է տեխնոլոգիայի մեջ ներդրումների կամ ծրագրային ապահովման լիցենզիայի համար՝ վերադարձնելու այն եկամուտը, որի իրականացման համար ծախսվել է: Օրինակ. Այս հարթակում ներդրումներ կատարելը միջին հաճախորդի համար ունի 7 ամիս ROTI: Այն կարող է նաև չափվել ձեռք բերված եկամուտների տոկոսային աճով