ՀՀԿ հապավումներ

ՀՀԿ-ն

ՀՀԿ հապավումն է Ռոբոտների գործընթացների ավտոմատացում.

Բիզնես գործընթացների ավտոմատացման տեխնոլոգիա՝ հիմնված փոխաբերական ծրագրային ռոբոտների կամ արհեստական ​​ինտելեկտի (AI) և/կամ թվային աշխատողների վրա։