SDR հապավումներ

SDR

SDR-ի հապավումն է Վաճառքների զարգացման ներկայացուցիչ.

Վաճառքի դեր, որը պատասխանատու է նոր գործարար հարաբերությունների և հնարավորությունների զարգացման համար: