SMB հապավումներ

SMB

SMB-ի հապավումն է Փոքր և միջին բիզնես.

Փոքր և միջին բիզնեսը որոշակի չափի կազմակերպություններ են՝ կա՛մ աշխատողների քանակով, կա՛մ տարեկան եկամուտով: Եթե ​​չափվում է աշխատողների թվաքանակով, ապա փոքր ձեռնարկություններն այն կազմակերպություններն են, որոնք ունեն 100-ից պակաս աշխատողներ, իսկ միջին ձեռնարկությունները՝ 100-ից 999 աշխատող ունեցող կազմակերպություններ: Եթե ​​այլընտրանքային կերպով չափվում են տարեկան հասույթով, ապա դրանք 50 միլիոն դոլարից պակաս տարեկան եկամուտ ունեցող և միջին չափի կազմակերպություններ են կամ կազմակերպություններ, որոնք կազմում են ավելի քան 50 միլիոն դոլար, բայց 1 միլիարդ դոլարից պակաս: SME հապավումը օգտագործվում է Միացյալ Նահանգներից դուրս: