ՓՄՁ հապավումներ

EMS

SME-ի հապավումն է Փոքր և միջին ձեռնարկություններ.

Եվրոպական միությունում փոքր և միջին ձեռնարկությունները հատուկ չափի կազմակերպություններ են, որոնք չափվում են աշխատողների թվով: Փոքր բիզնեսն ունի 50-ից պակաս աշխատող, իսկ միջին ձեռնարկություններն ունեն 50-ից ավելի, բայց 250-ից պակաս աշխատողներ: SMB հապավումը օգտագործվում է Միացյալ Նահանգներում և տարբերվում է բացատրությամբ։