SOV հապավումներ

ՍՈՎ

SOV-ը հապավումն է Share Of Voice.

Չափման մոդել մարքեթինգի և գովազդի շրջանակներում: Ձայնի մասնաբաժինը չափում է ընկերության կողմից մեդիա ծախսերի տոկոսը՝ համեմատած շուկայում ապրանքի, ծառայության կամ կատեգորիայի համար լրատվամիջոցների ընդհանուր ծախսերի հետ: