SPF հապավումներ

SPF

SPF-ը հապավումն է Ուղարկողի քաղաքականության շրջանակ.

Ուղարկողի քաղաքականության շրջանակը էլփոստի նույնականացման արձանագրություն է, որը նախատեսված է չթույլատրված ուղարկող ծառայությունից կամ IP հասցեից ուղարկող տիրույթի կեղծումը հայտնաբերելու համար էլփոստի առաքման ընթացքում: