URL հապավումներ

URL

URL-ը հապավումն է Միասնական ռեսուրսների որոնում.

Համընդհանուր ռեսուրսների նույնացուցիչի (URI) ձև, որը սահմանում է հասցե, որը քարտեզագրվում է մուտքի ալգորիթմի վրա՝ օգտագործելով ցանցային պրոտոկը