XML հապավումներ

XML

XML-ը հապավումն է eXtensible նշման լեզու.

Նշման լեզու, որն օգտագործվում է տվյալների կոդավորման համար այնպիսի ձևաչափով, որը և՛ մարդու կողմից ընթեռնելի, և՛ մեքենայական ընթեռնելի է: