Վիրբելա. Վիրտուալ խորհրդակցություն 3-չափումներում

VirBELA- ն կառուցում է սուզիչ վիրտուալ աշխարհներ իրադարձությունների, ուսման և աշխատանքի համար: