COVID-19 բռնկում. Գովազդի և շուկայավարման ազդեցությունը

Չափազանց արժեքավոր է աշխատել գործակալության հետ, որը մշտապես գտնվում է շուկայավարման կարևոր թարմացումների գագաթին: Քանի որ յուրաքանչյուր բիզնես ստիպված է փոփոխություններ կատարել `ելնելով ներկայիս համաշխարհային հանգամանքներից և COVID-19 առողջությունից և անվտանգությունից, դա նշանակում է, որ հեռավոր աշխատուժի համար բավականաչափ տեխնոլոգիա է տրամադրվում, հնարավորության դեպքում անցնում է զրոյական կապի ծառայություններ և խստացնում է բիզնեսի ծախսերի ղեկը: Որտեղ ծախսել դոլար շուկայավարելը շատ կարևոր է այս ժամանակահատվածում: Գործարարները նույնպես ստիպված են