Առանց վերլուծության 3 վաճառքի թիմեր ձախողվում են

Հաջող վաճառողի ավանդական կերպարն այն մարդն է, ով ճանապարհ ընկնում է (հավանաբար ֆեդորայով և պայուսակով), զինված խարիզմայով, համոզիչությամբ և իր վաճառածի հանդեպ հավատով: Չնայած այսօր ընկերական ընկերությունն ու հմայքը, անշուշտ, դեր են խաղում վաճառքների մեջ, վերլուծությունները ի հայտ եկան որպես ամենակարևոր գործիք վաճառքի ցանկացած թիմի վանդակում: Տվյալները վաճառքի ժամանակակից գործընթացի հիմքում են: Տվյալներից առավելագույնը օգտագործել նշանակում է ճիշտ պատկերացում կազմել