Ինչպես իրական ժամանակում շուկայի գնագոյացումը կարող է խթանել բիզնեսի արդյունավետությունը

Քանի որ ժամանակակից աշխարհը մեծ նշանակություն է տալիս արագության և ճկունության վրա, իրական ժամանակի, խիստ համապատասխան գնագոյացման և վաճառքի ուղեցույցը նրանց վաճառքի ալիքները ներթափանցելու ունակությունը կարող է բիզնեսին առավելություն տալ մրցակիցներին, երբ բանը հասնում է հաճախորդների սպասելիքների բավարարմանը: Իհարկե, կատարողականի պահանջների մեծացման հետ մեկտեղ աճում են նաև բիզնեսի բարդությունները: Շուկայական պայմանները և բիզնեսի դինամիկան փոխվում են ավելի արագ տեմպերով ՝ ընկերություններին թողնելով դժվարություն արձագանքել գնագոյացման գործոններին