Ի՞նչ պետք է իմանան շուկայավարողները մտավոր սեփականության պաշտպանության մասին

Քանի որ շուկայավարումը և մյուս բոլոր բիզնես գործողությունները գնալով ավելի շատ կախվածություն են ունենում տեխնոլոգիայից, մտավոր սեփականության պաշտպանությունը դարձել է հաջողակ ընկերությունների գերխնդիրը: Այդ պատճառով յուրաքանչյուր մարքեթինգային թիմ պետք է հասկանա մտավոր սեփականության իրավունքի հիմունքները: Ի՞նչ է մտավոր սեփականությունը: Ամերիկյան իրավական համակարգը գույքի սեփականատերերի համար որոշակի իրավունքներ և պաշտպանություն է նախատեսում: Այս իրավունքներն ու պաշտպանությունները առևտրային համաձայնագրերի միջոցով տարածվում են նույնիսկ մեր սահմաններից այն կողմ: Մտավոր սեփականությունը կարող է լինել մտքի ցանկացած արդյունք