Evocalize: Collaborative Marketing Technology for Local and National-to-Local Marketers

When it comes to digital marketing, local marketers have historically struggled to keep up. Even those who do experiment with social media, search, and digital advertising often fail to attain the same success that national marketers achieve. That’s because local marketers typically lack crucial ingredients  — such as marketing expertise, data, time, or resources — for maximizing a positive return on their digital marketing investments. The marketing tools enjoyed by big brands just aren’t built for

What Is Zero-Party, First-Party, Second-Party, and Third-Party Data

There’s a healthy debate online between the needs of companies to improve their targeting with data and the rights of consumers to protect their personal data. My humble opinion is that companies have abused data for so many years that we’re seeing a justified backlash across the industry. While good brands have been highly responsible, bad brands have tainted the data marketing pool and we’re left with quite a challenge: How do we optimize and

Lucidchart. Համագործակցեք և պատկերացրեք ձեր Wireframes, Gantt գծապատկերները, վաճառքի գործընթացները, շուկայավարման ավտոմատացումները և հաճախորդների ճամփորդությունները

Վիզուալիզացիան պարտադիր է, երբ խոսքը վերաբերում է բարդ գործընթացի մանրամասներին: Անկախ նրանից, թե դա Gantt գծապատկերով նախագիծ է, որը տրամադրում է տեխնոլոգիայի տեղակայման յուրաքանչյուր փուլի ակնարկ, մարքեթինգային ավտոմատացումներ, որոնք անհատականացված հաղորդակցություններ են հաղորդում պոտենցիալին կամ հաճախորդին, վաճառքի գործընթաց՝ վաճառքի գործընթացում ստանդարտ փոխազդեցությունները պատկերացնելու համար, կամ նույնիսկ պարզապես դիագրամ: պատկերացրեք ձեր հաճախորդների ճամփորդությունները… գործընթացը տեսնելու, կիսվելու և համագործակցելու կարողությունը

Ձեր վաճառքի արդյունավետությունը առավելագույնի հասցնելու համար CRM տվյալների ներդրման կամ մաքրման 4 քայլերը

Ընկերությունները, որոնք ցանկանում են բարելավել իրենց վաճառքի արդյունավետությունը, սովորաբար ներդրումներ են կատարում հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման (CRM) հարթակի իրականացման ռազմավարության մեջ: Մենք քննարկել ենք, թե ինչու են ընկերությունները կիրառում CRM, և ընկերությունները հաճախ այդ քայլն են անում… բայց փոխակերպումները հաճախ ձախողվում են մի քանի պատճառներով. Տվյալներ – Երբեմն ընկերությունները պարզապես ընտրում են իրենց հաշիվների և կոնտակտների տվյալների արտանետումը CRM հարթակում և տվյալները մաքուր չեն: Եթե ​​նրանք արդեն իսկ ներդրել են CRM,