Իշխանություն. Բովանդակության մեծ մասի ռազմավարությունների անհայտ տարրը

Շաբաթ չկա, որն անցնում է Martech Zone որ մենք ինֆոգրաֆիկայի և այլ հրապարակումների միջոցով չենք ճշգրտում և կիսում այլ մարդկանց փաստերը, կարծիքները, մեջբերումները և նույնիսկ դրանց բովանդակությունը: Մենք, այնուամենայնիվ, համադրման կայք չենք այլ մարդկանց բովանդակության համար: Այլ մարդկանց գաղափարների փոխանակումը ձեզ հեղինակություն չի դարձնում, այն ճանաչում և ամրապնդում է հեղինակի հեղինակությունը: Բայց other ընդլայնելը, մեկնաբանելը, քննադատելը, նկարազարդելը և ավելի լավ բացատրելը այլ մարդկանց բովանդակությունը ոչ միայն ճանաչում և ուժեղացնում է