JSON Viewer: Անվճար գործիք ՝ ձեր API- ի JSON ելքը վերլուծելու և դիտելու համար

Լինում են դեպքեր, երբ ես աշխատում եմ JavaScript օբյեկտի նշման API- ների հետ, և ես պետք է խնդրի լուծում տամ, թե ինչպես եմ վերլուծում վերադարձված զանգվածը: Այնուամենայնիվ, ժամանակի մեծ մասը դժվար է, քանի որ դա պարզապես մեկ լար է: Դա այն դեպքում, երբ JSON Viewer- ը շատ հարմար է, որպեսզի դուք կարողանաք կտրել հիերարխիկ տվյալները, գունավոր կոդավորել դրանք, այնուհետև ոլորել `պարզելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Ի՞նչ է JavaScript օբյեկտի նշումը (JSON): JSON (JavaScript օբյեկտ)