Ձեր էլփոստի ներգրավվածությունը բարելավելու համար իրական ժամանակում լուծումներ

Սպառողները ստացու՞մ են իրենց ուզածը էլեկտրոնային հաղորդակցությունից: Շուկայավարողները կարո՞ղ են էլեկտրոնային փոստով արշավները համապատասխան, իմաստալից և գրավիչ դարձնելու հնարավորությունները: Բջջային հեռախոսները մահվան համբո՞ւյր են էլեկտրոնային փոստի շուկայավարողների համար: Liveclicker- ի հովանավորությամբ և The Relevancy Group- ի կողմից անցկացված վերջին հետազոտության համաձայն, սպառողները արտահայտում են իրենց դժգոհությունը բջջային սարքերում ներկայացված շուկայավարման հետ կապված էլ. Ավելի քան 1,000 հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ շուկայավարողները կարող են բաց թողնել բջջային հեռախոս օգտագործող սպառողների լիարժեք ներգրավումը