Filestage. Ուղղեք ձեր տեսանյութերի ծանոթագրության և վերանայման գործընթացը

Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում մենք աշխատում էինք բացատրական տեսանյութի վրա, և այն շատ լավ էր ընթանում, չնայած որ հավաքում է տաղանդի հինգ խումբ `հաճախորդը, սցենարիստը, նկարազարդողը, անիմատորը և ձայնը տաղանդի վրա: Դրանք շատ շարժվող մասեր են: Գործընթացների մեծ մասը փոխանցվում է մի ռեսուրսից մյուսը, երբ մենք անցնում ենք գործընթացով, որպեսզի այն կարողանա բարդանալ: Մասնավոր, գաղտնաբառով պաշտպանված