Խորհուրդներ Google Play փորձերի վրա A / B փորձարկման համար

Android հավելվածի մշակողների համար Google Play Փորձերը կարող են արժեքավոր տեղեկություններ հաղորդել և օգնել տեղադրումներն ավելացնելուն: Լավ մշակված և լավ պլանավորված A / B թեստի անցկացումը կարող է տարբերություն դնել ձեր հավելվածը տեղադրող օգտվողի կամ մրցակցի միջև: Այնուամենայնիվ, կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ թեստերը ոչ պատշաճ կերպով են անցկացվել: Այս սխալները կարող են գործել մի ծրագրի դեմ և վնասել դրա կատարմանը: Ահա A / B փորձարկման համար Google Play Փորձեր օգտագործելու ուղեցույց: Google Play փորձի տեղադրում Կարող եք մուտք գործել