Rainանրայն. Սևեռեք և ուժեղացրեք ձեր սոցիալական ներկայությունը

Այսպիսով, դուք ակտիվացրել եք ձեր սոցիալական լրատվամիջոցների ներկայությունը: Դուք օրեցօր ավելացնում եք երկրպագուներին և հետևորդներին և ձեր կայքի այցելուների մանրուք եք ստանում: Սոցիալական մեդիան ձեզ աճ է ապահովում, բայց դուք չեք տեսնում ներդրումների վերադարձը, որի մասին խոսում են սոցիալական մեդիայի բոլոր գիտնականները: Սոցիալական մեդիան, կարծես, այս հսկայական ցանցն է, բայց դուք ոչ մի բան չեք բռնում, քանի որ բոլորը անցնում են անցքերի միջով: Կա երկու կրիտիկական իրադարձություն